Chủ Trương Hội Ngộ Cao Thắng 2013

Tạo một buổi hội ngộ thân mật để thầy cô và các bạn đồng môn cùng một cội nguồn Cao Thắng gặp nhau hàn huyên tâm sự vào ngày 4 tháng 7 năm 2013 tại nam California.

Hội Ngộ Cao Thắng 2013 là một tổ chức bất vụ lợi, do một nhóm thiện nguyện viên Cao Thắng chủ trương đón tiếp tất cả đồng môn và thân hữu cùng tìm đến với nhau bằng trái tim nhân bản, không phân biệt giàu nghèo, ban ngành, nam nữ, tôn giáo, chính kiến.